Omet al contingut

Bases dels premis

1. La LLIBRERIA 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca el XXXIX PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST MANUEL CASERO, en homenatge a la seva vinculació a Girona i la seva cultura.
2. Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no podran haver estat premiades en altres concursos.
3. Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats a doble espai i a doble cara. L’extensió mínima serà de 150.000 caràcters amb espais i com a màxim 230.000.
4. Les obres s’han de presentar a la LLIBRERIA 22 (c/ Hortes, 22, de Girona) abans del dia 1 de setembre, tot fent constar el nom i l’adreça de l’autor. En cas de presentar-se sota un pseudònim caldrà adjuntar-hi la plica.
5. Els premis seran: un primer premi de 2.200 euros i un segon de 600 euros. L’obra serà publicada per l’editorial EMPÚRIES. La LLIBRERIA 22 es reserva l’autorització i condicions per a la publicació de l’obra finalista, durant 1 any.
6. El jurat és format per les següents persones: Imma Merino, Josep M. Fonalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacuberta, Eva Vázquez i Jordi Gispert, que actuarà com a secretari sense vot.
7, El premi serà adjudicat en el marc de les Festes de Sant Narcís (octubre-novembre) de l’any de la convocatòria.
8. Els originals no premiats no es retornaran.
9. Els originals han d’estar degudament presentats i relligats. En cas contrari, no seran admesos.
10. Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria.

 Descarregar en format PDF