Vés al contingut

Bases dels 39 premis Just M. Casero del 2019

1. La LLIBRERIA 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca el XXXIX PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST MANUEL CASERO, en homenatge a la seva vinculació a Girona i la seva cultura.
2. Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no podran haver estat premiades en altres concursos.
3. Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats a doble espai i a doble cara. L’extensió mínima serà de 150.000 caràcters amb espais i com a màxim 230.000.
4. Les obres s’han de presentar a la LLIBRERIA 22 (c/ Hortes, 22, de Girona) abans del dia 1 de setembre, tot fent constar el nom i l’adreça de l’autor. En cas de presentar-se sota un pseudònim caldrà adjuntar-hi la plica.
5. Els premis seran: un primer premi de 2.200 euros i un segon de 600 euros. L’obra serà publicada per l’editorial EMPÚRIES. La LLIBRERIA 22 es reserva l’autorització i condicions per a la publicació de l’obra finalista, durant 1 any.
6. El jurat és format per les següents persones: Imma Merino, Josep M. Fonalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacuberta, Eva Vázquez i Jordi Gispert, que actuarà com a secretari sense vot.
7, El premi serà adjudicat en el marc de les Festes de Sant Narcís (octubre-novembre) de l’any de la convocatòria.
8. Els originals no premiats no es retornaran.
9. Els originals han d’estar degudament presentats i relligats. En cas contrari, no seran admesos.
10. Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria.

Descarregar en format PDF